oben links oben rechts
left border
Strona Główna ˇ Galeria ˇ Dokumentacja ˇ Forum ˇ Deutsche-Seite ˇ Kontakt27.07.2021 00:07:47
Witamy


Witamy Państwa na stronie, która powstała po to, aby ocalić przed zagładą cenny zabytek, jaki bez wątpienia stanowi willa i teren fabryki organów rodziny Grünebergów.


Najnowsze wiadomości:
Uzasadnienie wyroku NSA

Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek uprawia samowolę budowlaną na nasz koszt, nadal łamie prawo nie wstrzymując prac budowlanych związanych z przesunięciem zabytku!

Otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku NSA syg. akt II OSK 1343/14.

Uzasadnienie wyroku NSA potwierdza...

Wniosek o wstrzymanie budowy - Konferencja prasowa Stowarzyszenia

W związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącym decyzji zezwalającej na realizację budowy SST, został złożony wniosek do wszystkich uczestników procesu budowlanego o wstrzymanie prac budowlanych. Szczegóły...

Media o konferencji naszego Stowarzyszenia

Relacja prasowa i video z naszej konferencji....

Konferencja prasowa Stowarzyszenia

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zapraszamy na konferencję prasową...

Sentencja wyroku NSA

Mamy już sentencję wyroku. Wczoraj Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” otrzymało pocztą...

wyrok NSA - wygraliśmy!!

Wygraliśmy w sądzie!!! Prawda wygrała w sprawie willi Grüneberga!! Uśmiech

6 lat walki !!! nie poszło na marne! Mrugnięcie

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę kasacyjną...

wywiad z Panią dr Janiną Kochanowską

Dom Grünebergów - rudera czy zabytek? ...

prelekcja w zamku 2014.03.26

Otrzymaliśmy wiadomość, że o godz 17.00 26.03.2014 r. (środa) na zamku w Szczecinie (sala 202) odbędzie się prelekcja dr Janiny Kochanowskiej na temat...

.

Opina NID-u

W sprawie wyboru metody przeniesienia Willi Grüneberga, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) wypowiedział się Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

.

"Akcja Petycja"

Apel Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” w sprawie "Petycji" dotyczącej willi Grüneberga.

Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek“ zwraca się z uprzejmą prośbą o wysłanie petycji dotyczącej willi Grüneberga w Szczecinie, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-762 . Apel nasz kierujemy do wszystkich osób, którym nie jest obojętne niszczenie oryginalnej, historycznej substancji zabytkowej Miasta Szczecina poprzez bezmyślne działania inwestycyjne urzędników.

.

Petycja Stowarzyszenia do Rady przy WKZ

Petycja Stowarzyszenia "Ocalmy Zabytek" do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie, w sprawie opinii dotyczącej metody przemieszczenia willi Grüneberga.

Strona 1 z 3 1 2 3 >
.
Witamy Państwa na stronie, która powstała po to, aby ocalić przed zagładą cenny zabytek, jaki bez wątpienia stanowi willa rodziny Grünebergów. W związku z planowaną budową Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST) ten niezwykły i jedyny w swoim rodzaju obiekt ma zostać zburzony. Tę zaskakującą decyzję podjęły władze miasta Szczecina przy aprobacie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Od tej decyzji, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, odwołała się rodzina Kępińskich (współwłaścicieli willi). Ministerstwo po rozpatrzeniu sprawy uchyliło w całości decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o niewpisaniu willi Grünebergów do rejestru zabytków, ponieważ decyzja ta została wydana z naruszeniem dwóch artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kopia pisma z Ministerstwa znajduje się w dziale Dokumentacja).
Wojewódzki konserwator zabytków Ewa Stanecka powiedziała, jak donosi „Gazeta Wyborcza” z dnia 30 lipca 2010 r., że ponowna opinia powinna zostać wydana nie później niż do listopada.Pragniemy podkreślić, że nie jesteśmy przeciwnikami budowy SST, ale zwolennikami mądrego, racjonalnego projektu, który rozwiązałby problemy komunikacyjne miasta z zachowaniem dla przyszłych pokoleń jego historycznego dziedzictwa i substancji zabytkowej.
Jeżeli mają Państwo podobne zdanie, jeżeli uważają Państwo, że stylowa willa znanego na całym świecie budowniczego organów zasługuje na istnienie, nadal prosimy o wysłanie listu czy maila na adres:

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie,
Pani Ewa Stanecka
ul. Kuśnierska 14a
70-536 Szczecin
sekretariat@wkz.szczecin.pl


oraz do wiadomości Komisji Europejskiej:

Herrn Charlie Grant
Generaldirektion für Regionalpolitik
Rechtsfragen und Verfahren
B-1049 Bruksela
Belgia
E-Mail: REGIO-CHAP@ec.europa.eu
Aktenzeichen: CHAP(2010)02227-Polen


a także:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Bogdan Zdrojewski

Krakowskie Przedmieście 15/17
Warszawa 00-071
Tel.: +48 22 42 10 100
Fax: +48 22 42 10 131
Email: minister@mkidn.gov.pl


Głos Państwa w tej sprawie jest bardzo ważny, dlatego prosimy o wsparcie. Prosimy także o przesłanie nam kopii listu Państwa na adres: ocalmy_zabytek@interia.eu
Bez wyraźnej zgody Państwa, nie będziemy publikować kopii waszego listu na naszej stronie.
Mogą skorzystać Państwo z przygotowanego przez nas wzorca listu, umieszczonego w Nawigacji.


Willa, którą pragniemy ocalić, znajduje się w Szczecinie, w dzielnicy Zdroje, przy ul. Batalionów Chłopskich 61. Przed wojną była własnością Grünebergów, znanej na skalę światową, rodziny budowniczych organów. Jej dorobek sięga paru pokoleń, od drugiej połowy wieku XVIII, aż po II wojnę światową. Jak można przeczytać na serwisie gruneberg.info: "Organy przez nią wykonane, znajdują się w kościołach i salach koncertowych środkowej Europy, jak i innych krajów. Najwięcej z nich znajduje się na terenach północno- zachodniej Polski, co czyni z nas naturalnych spadkobierców spuścizn tej firmy".
Organy w kościele św. Trójcy w Lipawie (Łotwa), przebudowane przez Barnima Grüneberga w 1885 roku, uważa się do dzisiaj za największe organy z mechaniczną trakturą na świecie. W 1893 roku Fryderyk Wilhelm, książe Meklemburgii-Strelitz, przyznał Barnimowi Grüneberg tytuł Nadwornego Budowniczego Organów Jego Królewskiej Wysokości. To właśnie tu, w Szczecinie, Barnim Grüneberg miał swój warsztat organmistrzowski. Więcej informacji o rodzinie Grünebergów znajdą Państwo na tej stronie w Nawigacji pod hasłem Historia Grünebergów.
Willa, o której ocalenie walczymy, jest warta zachowania nie tylko ze względu na niezwykłą historię sławnego rodu, ale również dlatego, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie architektoniczne.
Budynek stanowi część kompleksu fabryki Grünebergów, który powstał w latach 1905 - 1912. Zamieszczony tu obrazek - logo z firmowego papieru firmy - przedstawia właśnie teren fabryki z tego okresu. Z kompleksu fabrycznego ocalał jedynie dom, widoczny na ilustracji po lewej stronie. To właśnie willa Grünebergów. Budynek nie zmienił się praktycznie do dnia dzisiejszego i jest dobrze zachowanym przykładem architektury wczesnego modernizmu. W środku zaskakuje wyjątkowo piękną stolarką. W Galerii na naszej stronie można obejrzeć zdjęcia przedstawiające elewacje i wnętrza willi. Natomiast pod hasłem Dokumentacja znajdują się opinie dotyczące budynku wykonane przez dwóch niezależnych ekspertów z Warszawy i Poznania. Obydwaj eksperci są zgodni, że obiekt spełnia wszystkie kryteria, aby trafić do rejestru zabytków.
Przy planowaniu tzw. Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju podjęto decyzję o wyburzeniu willi Grünebergów, a Urząd Konserwatora Zabytków w 2004 roku to zatwierdził. Bulwersujący jest tu przede wszystkim fakt, że konserwator dokonał tego bez należytego rozpoznania obiektu, który w ten sposób po prostu przeoczono. Dopiero interwencja obecnych właścicieli willi, państwa Kępińskich, zwróciła uwagę władz konserwatorskich, o jak wartościowy zabytek tu chodzi.

Obecnie zarówno władze miasta Szczecina, jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie zamiast tę błędną decyzję zrewidować i poprawić projekt, chcą brnąć dalej w ten absurdalny pomysł, tłumacząc opinii publicznej, że budowa linii tramwajowej jest wyższym celem społecznym niż zachowanie willi Grünebergów. Według władz miasta podstawowym argumentem jest fakt, że korekta projektu SST, która uratowałaby willę od wyburzenia, spowoduje opóźnienie w realizacji inwestycji o około dwa lata, co może skutkować utratą dotacji unijnych. Pod hasłem Dokumentacja znajdą Państwo m.in. plany SST oraz decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


W całej tej sprawie zadziwia postawa Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zamiast bronić willi Grünebergów, stanowiącej na naszym terenie dziedzictwo kulturowe - jak zauważa jeden z ekspertów o wymiarze uniwersalnym, staje w obronie projektu komunikacyjnego o charakterze lokalnym, przygotowywanego bardzo szybko i bez dokładnego rozpoznania w terenie.

Tak samo jak ekspert z Warszawy, pan Michał Paweł Smoktunowicz, uważamy, że jest jeszcze czas, aby poprawić projekt i uratować cenny zabytek. Warto to zrobić, nawet gdyby realizacja inwestycji opóźniła się o dwa lata, tym bardziej, że dotacji europejskich nie utracimy, jeśli o to odpowiednio zadbamy. Podobnego zdania są również niemieccy eksperci, którzy swoje opinie kierują do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Kopie tych pism znajdą Państwo na naszej stronie pod hasłem DokumentacjaW swoim liście do Ministerstwa Kultury w Warszawie dr. Felix Friedrich (Prezydent Stowarzyszenia Gottfrieda Silbermanna, znanego budowniczego organów z okresu baroku z Saksonii) pisze między innymi, że takich miejsc i obiektów jak willa Grünebergów w Europie jest niewiele, dlatego ocalenie tego zabytku jest niezmiernie ważne przede wszystkim dla spuścizny kulturowej regionu Szczecina.

Trzeba tu również zaznaczyć, że o ile w Polsce, w Szczecinie, o nazwisku Grüneberg wiele osób usłyszało dzięki kontrowersyjnemu projektowi SST, o tyle wśród miłośników muzyki organowej na całym świecie ta rodzina budowniczych organów jest powszechnie znana. W samych tylko Niemczech środowisko miłośników muzyki organowej liczy kilkanaście tysięcy osób i jest poruszone decyzją władz Szczecina o wyburzeniu willi. W czerwcu, w czasopiśmie "Ars Organi", już się ukazał na ten temat artykuł.

Władze Miasta Szczecina już się skompromitowały. Nie pozwólmy jednak, aby pochopne decyzje władz Miasta Szczecina ośmieszyły również nas w oczach innych - tych, którzy potrafią dbać o legaty historii.


Spis i adresy internetowe różnych publikacji (artykułów, reportaży filmowych) dotyczących willi Grünebergów znajdą Państwo w Nawigacji pod hasłem Linki

.

Ostatnie aktywne Tematy
Wątek Odpowiedzi Ostatni Post
thoughts which will help en... 0 MerlinRaick 11-05-2019 06:13
dental health guidance pert... 0 MerlinRaick 26-04-2019 01:00
what any individual must un... 0 MerlinRaick 21-04-2019 11:08
brilliant ways to work with... 0 MerlinRaick 16-04-2019 22:12
pinching pence whilst never... 0 MerlinRaick 12-04-2019 09:19
the best way to cheapest pr... 0 MerlinRaick 28-03-2019 11:11
finish off the research to ... 0 MerlinRaick 11-06-2018 18:50
stock trading basic princip... 0 MerlinRaick 12-04-2018 16:02
very simple guidelines to i... 0 MerlinRaick 30-03-2018 19:19
the best tips for taking a ... 0 MerlinRaick 16-03-2018 19:38
merfaks 0 Thomasfak 06-03-2018 20:39
wise red recommendations fo... 0 MerlinRaick 19-09-2017 18:31
http://lms.naeyc.org/?ciali... 0 PromoGers 15-09-2017 22:13
http://lms.naeyc.org/?ciali... 0 PromoGers 10-09-2017 09:02
http://lms.naeyc.org/?ciali... 0 PromoGers 09-09-2017 02:44
http://lms.naeyc.org/?ciali... 0 PromoGers 08-09-2017 15:23
http://lms.naeyc.org/?split... 0 PromoGers 06-09-2017 17:27
http://lms.naeyc.org/?multi... 0 PromoGers 03-09-2017 23:19
http://lms.naeyc.org/?ciali... 0 PromoGers 31-08-2017 18:44
http://lms.naeyc.org/?offsh... 0 PromoGers 29-08-2017 18:22
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Oświadczenia rad osiedlowych
Rada Osiedle Zdroje
Rada Osiedle Słoneczne
Rada Osiedle Kijewo
Za ocaleniem zabytku są między innymi:
Burghard Grüneberg
Lista popierających
Nawigacja
Strona Główna
Galeria
Dokumentacja
Audycje Radiowe
Artykuły
Linki
News
Forum
Historia Grünebergów
Deutsche-Seite
Kontakt
Szukaj
Dodaj Artykuł
Opinia dr inż. arch. Tomasza Cykalewicza
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 03.08.2012 r. dotycząca otoczenia willi Grüneber
Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 17.08.2011 r. dotycząca willi Grüneberga
Decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie zespołu r
Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie
Dokumentacja przesuniecia willi
Wzór petycji do Rady przy WKZ
opinia NID-U
List otwarty
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 47
Najnowszy Użytkownik: Marek
Na Forum
Najnowsze Tematy
thoughts which will ...
dental health guidan...
what any individual ...
brilliant ways to wo...
pinching pence whils...
Najciekawsze Tematy
Coś nie widać, że... [11]
Jeszcze jeden bud... [6]
Ocalmy Zabytek na... [3]
DLACZEGO? [3]
Minął rok... [2]
Ostatnie Artykuły
Z wizytą w fabryce G...
Ratujmy zabytki
Zagraniczni eksperci...
"Das Haus der Orgelb...
Pismo z Ministerstw...
Redakcja
berlin - redaktor
Grüneberg - administrator strony
V-12 - redaktor


right border
unten links unten rechts


754959 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme by Moded By: UCTXs Themes

Based on greeny by: Design by Matonor

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie